אתר קבלה אחת

   

מאת הרב יהונתן חן שליט""א

שיעורים מוקלטים: כל שיעור 2 ש"ח, שיעור מצולם כל שעור 4 ש"ח.

 

ספר תומר דבורה מוקלט להורדה חינם

 

צור קשר

ספרים

דיסקים

הורדות

זמני שיעורים

אודות

אתר קבלה אחת: שעורי שמע, שעורי וידאו, ספרים, דיסקים, והורדות שעורי תורה וקבלה
מה חדש
ערוץ קבלה
  מאות שעורים בקבלה mp3 וצפיה בוידאו dvd במצלמה איכותית במיוחד!!!!

 

כל הספרים 60 שח

(גודל רגיל)

052-952-64-15

שלמה

ספרים של הרב יהונתן חן ההסכמות בדף ספרים
תתקשרו עוד היום!
להוסיף למועדפים לחץ

שעור וידאו ראשון של עץ חיים

 
 
 

ספר שני חיי קובץ שעורים בע"ח, נה"ש והסידור

חלק ג' תפילת העמידה

ספר שני חיי קובץ שעורים בע"ח, נה"ש והסידור

חלק ב' קריאת שמע

ספר שניי חיי בע"ח,נה"ש והסידור. חלק א' חלוקת מ"ה ובן, הלבשה, הפרצופים דשים שלום, ועוד
ספר נפש חיה :חקרי הלכה ואגדה על ד' חלקי שלחן ערוך מקושר עם פרשיות השבוע

עוד אתרים שבהם שעורי קבלה

ערוץ הידברות: סרטים והרצאות ביהדות
תורה אחת
סודות קבלה- הרב ארמוני
סודות הכתיבה
אתר חנות הספרים
הגדול ביותר באמריקה:

מאת הרב יהונתן חשס"ז תסב-462 עמודים

60 ש"ח

מאת הרב יהונתן חן תשס"ה תסז-467 עמודים

60 ש"ח

מאת הרב יהונתן חן תשס"ו רמ עמודים-240

60 ש"ח

מאת הרב יהונתן חן תשס"דתקלד-534 עמודים

60 ש"ח

SeforimCenter.com
קישור לספרי הרב חן ודיסקים למי
שנמצא באמריקה

Buy books on kabbalah

in the U.S.A

 
אלה הם שמונת ספרי הרב ובקרוב יצא קסת יהונתן ספר חדש, בלחיצה על כל ספר תוכלו לעיין בעשר דפים ראשונים של כל ספר וכן לראות את תוכן העניינים
בהמשך כאן למטה תראו את כל הדיסקים שזכינו להוציא משעורי הרב בקבלה וכן בעין יעקב וגם השעור הקבוע בימי חמישי שכבר צילמתי מעל 120 שעורים
ספר חיי אבות: פרושים וחידושים על מסכת אבות בדרך פרד"ס
ספר חי אלף עולמות: פרוש על שיר השירים בדרך פרדס

ספר כעת חיה: חקרי הלכה ואגדה על סדר מסכתות התלמוד. ונלוה עמו קונטרס הגהות וחידושים על ש"ס ועין יעקב חלק א' ברכות, שבת

ספר עשירית האיפה:קובץ שעורים על ספר איפה שלימה

ספר חדש של הרב יהונתן חן

חידושים רעיונות והשקפה על חמשה חומשי תורה

 

 

60 ש"ח

מאת הרב יהונתן חן

תשס"ט תלג-433 עמודים

60 ש"ח

מאת הרב יהונתן חן תשס"ז קץ-190 עמודים

60 ש"ח

מאת הרב יהונתן חן תשס"ו ת-400 עמודים

60 ש"ח

מאת הרב יהונתן חן תשס"ו תנג-453 עמודים

60 ש"ח

 
    הספר קסת יהונתן כבר נדפס!
דיסקים שמע mp3 של הרב יהונתן חן
כל האוצרות חיים 155 שעורם mp3 על דיסק און קי
        

שעור שבועי שנמשך 4 שנים ובו נלמד כל ספר אוצרות חיים

250 שח !

               
              ח
                                                            
      

עץ חיים 1-2-3-4

כל קופסא מכילה 2 דיסקיםmp3 מאת הרב יהונתן חן

             

   

עץ חיים 1

      

דיסקים 1-2

  קופסת די וי די המכילה 2 דיסקים  
                42 שעורים בפורמט mp3
               ספר עץ חיים הוא הלימוד העיקרי של הקבלה
               מלמד מבריאת העולמות והשתלשלותם
                  עד לעולמנו זה עם כל הפרטים הנפלאים שבו
             לחץ לפרטים מאת הרב יהונתן חן

כאן השעורים הם ממש מההתחלה לכל נפש

             

      

עץ חיים 2

      

דיסקים 3-4

 קופסת די וי די המכילה 2 דיסקים
               24 שעורים בפורמט mp3
              ספר עץ חיים הוא הלימוד העיקרי של הקבלה
              מלמד מבריאת העולמות והשתלשלותם
             לחץ לפרטים עד לעולמנו זה עם כל הפרטים הנפלאים שבו
              מאת הרב יהונתן חן

כאן השעורים הם ממש מההתחלה לכל נפש

             

      

עץ חיים 3

  

דיסקים 5-6

קופסת די וי די המכילה 2 דיסקים
              23 שעורים בפורמט mp3
              ספר עץ חיים הוא הלימוד העיקרי של הקבלה
              מלמד מבריאת העולמות והשתלשלותם
              עד לעולמנו זה עם כל הפרטים הנפלאים שבו
             לחץ לפרטים מאת הרב יהונתן חן

כאן השעורים הם ממש מההתחלה לכל נפש

             

 

עץ חיים 4

דיסקים 7-8

  קופסת די וי די המכילה 2 דיסקים
                     24 שעורים בפורמט mp3
              ספר עץ חיים הוא הלימוד העיקרי של הקבלה
                מלמד מבריאת העולמות והשתלשלותם
              עד לעולמנו זה עם כל הפרטים הנפלאים שבו
            לחץ לפרטים מאת הרב יהונתן חן

כאן השעורים הם ממש מההתחלה לכל נפש

שער הכוונות 1-2

לימוד כוונות התפילה לפי הקבלה

מאת הרב יהונתן חן

             

שער הכונות 1

דיסקים 1-2

קופסת די וי די המכילה 2 דיסקים
 
                     24 שעורים בפורמט mp3
              ספר שער הכוונות מבאר כוונות התפילה
               בחול , בחגים ובשבתות לפי הקבלה
              מבאר מהשכמת הבקר עד ענין ציצית
              מאת הרב יהונתן חן

כאן השעורים הם ממש מההתחלה לכל נפש

לחץ לפרטים

             

 

שער הכונות 2

 

דיסקים 1-2

קופסת די וי די המכילה 2 דיסקים
                     26 שעורים בפורמט mp3
              ספר שער הכוונות מבאר כוונות התפילה
               בחול , בחגים ובשבתות לפי הקבלה
              סוף ענין הציצית וכוונות התפילין
            לחץ לפרטים מאת הרב יהונתן חן

כאן השעורים הם ממש מההתחלה לכל נפש

             

    סידור הרש"ש -קריאת שמע 2 דיסקים בודדים עם חוברת ציורים

לימוד כוונוה לפי הקבלה

מאת הרב יהונתן חן

                    

סידור הרש"ש

דיסק 1 עם חוברת

לחץ לפרטים

קופסה בודדת של סידור הרש"ש על קריאת שמע

מאת הרב יהונתן חן

עם חוברת ציורים

 

סידור הרש"ש

דיסק 2 עם חוברת

לחץ לפרטים

קופסה בודדת של סידור הרש"ש על קריאת שמע

מאת הרב יהונתן חן

עם חוברת ציורים

 
             
12 שעורים mp3
12 שעורים mp3
             
הקדמה לסידור
המשך הקריאת שמע
             
הרש"ש מאת הרב
עם כוונות הרש"ש
             
                 
                    
 

עין יעקב - אגדות הש"ס

1-2

מאת הרב יהונתן חן

             

 

עין יעקב 1

 

דיסקים 1-2

קופסת די וי די המכילה 2 דיסקים  
              26 שעורים בפורמט mp3
             
              לחץ לפרטים
                    
              מאת הרב יהונתן חן
             

 

עין יעקב 2

 

דיסקים 3-4

קופסת די וי די המכילה 2 דיסקים
              24 שעורים בפורמט mp3
             
              לחץ לפרטים
                    
              מאת הרב יהונתן חן

עץ חיים בעיון - שעורי קבלה

מאת הרב יהונתן חן

             

  6 דיסקים   לחץ לפרטים

קופסת די וי די עם 6 דיסקים בפורמט mp3

שעורים בעץ חיים בעיון מאת הרב יהונתן חן

שעורים 1-139 דף כא עמוד ג' עד דף עב עמוד ב'

*שעורים 129-139 יש גם בוידאו באיכות גבוהה

 
             
             
                    
           

 

 

             
                  קופסת די וי די המכילה 2 דיסקים
              27 שעורים בפורמט mp3
                דף עב -דף עח
                      כל השעורים הללו קימים גם בוידאו
              באיכות גבוהה
              מאת הרב יהונתן חן
             
עץ חיים בעיון קופסא 2
עץ חיים בעיון 7-8
לחץ לפרטים
             
שער הכוונות וסידור הרש"ש
             

 6 דיסקים

לחץ לפרטים

קופסת די וי די עם 6 דיסקים בפורמט mp3

שעורים בשער הכוונות וסידור הרש"ש מאת הרב יהונתן חן

שעורים 1-137

שמע קרבנות בסידור הרש"ש, שמע דיוצר, עמידה בסידור, ועמידה בשער הכוונות

 
                    
           
 
             
             
             
                    קופסת די וי די המכילה 2 דיסקים
                     26 שעורים בפורמט mp3
              שעורים 138-163
              משעור 141 ומעלה הכל קיים בוידאו
              באיכות גבוהה
              מאת הרב יהונתן חן
             
שער הכוונות וסידור רש"ש
7-8
לחץ לפרטים  
        

24 שעורים מצולמים של שעור עין יעקב

בפורמט dvd, מתאים למכשיר די וי די וגם למחשב

מאת הרב יהונתן חן

תוכלו להוריד שעור לדוגמא בדף הורדות על "כוחו של היצר"

             

עין יעקב 1

לחץ לפרטים

6 דיסקים בפורמט dvd, כל דיסק שעור של שעה על עין יעקב

מאת הרב יהונתן חן

 
             
             
             
              
                    
             

עין יעקב 2

לחץ לפרטים

6 דיסקים בפורמט dvd, כל דיסק שעור של שעה על עין יעקב

מאת הרב יהונתן חן

             

עין יעקב 3

לחץ לפרטים

6 דיסקים בפורמט dvd, כל דיסק שעור של שעה על עין יעקב

מאת הרב יהונתן חן

             

עין יעקב 4

לחץ לפרטים

6 דיסקים בפורמט dvd, כל דיסק שעור של שעה על עין יעקב

מאת הרב יהונתן חן

           

 

12

דיסקים

dvd

צילום איכותי

שעורים

129-140

עץ חיים בעיון - וידאו- כל 12 שעורים בקופסת די וי די- שעורי קבלה מספר עץ חיים

מאת הרב יהונתן חן

 

לחץ לפרטים

עץ חיים בעיון וידאו 1

 

12

דיסקים

dvd

צילום איכותי

שעורים

141-152

לחץ לפרטים

עץ חיים בעיון וידאו 2

 

 

12

דיסקים

dvd

צילום איכותי

שעורים

153-164

לחץ לפרטים

עץ חיים בעיון וידאו 3

 

12

דיסקים

dvd

צילום איכותי

שעורים

165-176

לחץ לפרטים

עץ חיים בעיון וידאו 4

 
טבלת הקופסאות של וידאו עץ חיים בקיצור
              129-140     צילום איכותי מאד  
                     141-152   כל שעור דיסק dvd
              153-164  
              165-176  
                     
             

שער הכוונות וסידור רש"ש- וידאו- כל 12 שעורים בקופסת די וי די- תפילה לפי הקבלה

מאת הרב יהונתן חן

 

 

12

דיסקים

dvd

צילום איכותי

שעורים

141-153

לחץ לפרטים

שער הכוונות וסידור רש"ש 1

12

דיסקים

dvd

צילום איכותי

שעורים

153-164

לחץ לפרטים

שער הכוונות וסידור רש"ש 2

 

 

12

דיסקים

dvd

צילום איכותי

שעורים

165-176

לחץ לפרטים

שער הכוונות וסידור רש"ש 3

 

12

דיסקים

dvd

צילום איכותי

שעורים

177-189

לחץ לפרטים

שער הכוונות וסידור רש"ש 4

 

טבלת הקופסאות של וידאו שער הכוונות וסידור רש"ש
              141-152

 

    צילום איכותי מאד  
                     153-164   כל שעור דיסק dvd
              165-176  
              177-189  
             

שער הכוונות דרושי הפורים

4 שעורים mp3

             
דרושי הפורים בשער הכוונות מאת הרב יהונתן חן
               
                  
 
               
             
לחץ לפרטים
 
               
             

ראש השנה לפי הקבלה- רש"ש

וידאו+ mp3

             

שעור mp3

מקביל לשעור הוידאו לחזרה ועוד שעור לפני שנה

שעור וידאו

לצפיה במחשב

שעור וידאו לצפיה במחשב  
                     +אותו שעור בפורמט mp3לחזרה בדרך  
              וגם שעור mp3 מלפני שנה  
              שני השעורים הם ערב ראש השנה ה'תשס"ח-5768  
              וערב ראש השנה ה' תשס"ט -5769  
              מאת הרב יהונתן חן

כאן השעורים הם ממש מההתחלה לכל נפש

 
             

 

בקרוב

שער הכוונות

דרושי התפילין

וידאו

 

לחץ לפרטים

 
             

בקרוב

2 שעורי וידאו

עץ חיים

מההתחלה

       
 
לחזור למעלה
ערוץ הידברות: סרטים והרצאות ביהדות