דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות
עץ חיים 1
                 
עץ חיים 4
   
עץ חיים 3
עץ חיים 2
שעורים 1-42 תוכן הענינים
תמונות להמחשה
שעורים על ספר "עץ חיים" מהרב יהונתן חן

דיסק מס' 1


1. הקדמה
2. דף יא ענף א'.
3. דף יא עמוד א' למטה- חקירה שניה.
4. דף יא עמוד ב' ענף ב'.

5. דף יא סוף עמודה ג' -שורה י' מהסוף: והנה הצמצום הזה.
6. דף יא עמוד ד' -דבור המתחיל: והנה אחר הצמצום.
7. דף יב עמוד א' -דבור המתחיל: ועתה נבאר.
8. דף יב עמוד ב' באמצע-דבור המתחיל: והנה גם (אות (ה) מוקפת).
9. דף יב עמוד ג' -שורה המתחילה : ועל כן.
10. דף יב עמוד ד' -ענף ג' דבור המתחיל: עוד צריך.
11. דף יג עמוד ג' -דבור המתחיל: והנה.
12. דף יג עמוד ג' -שורה המתחילה: והנה נתבאר (י"ג שורות מלמטה).
13. דף יד סוף עמוד א' -דבור המתחיל: והנה אחר שבארנו.
14. דף יד עמוד ג' -דבור המתחיל: ואמנם (למעלה).
15. דף יד סוף עמוד ג' - שורה שלישית מהסוף.
16. דף טו עמוד א' -דבור המתחיל: עוד צריך.
17. דף טו עמוד ד' ענף ג' דבור המתחיל: אחר שנתבאר לעיל.
18. דף טז עמוד ב' -דבור המתחיל: עוד יש סיבה (ז' שורות מלמעלה).
19. דף טז עמוד ג' עשר שורות מלמעלה: וזה העתיק.
20. דף טז סוף עמוד ג' -דבור המתחיל: והנה.
21. דף טז סוף עמוד ד' -ח' שורות מהסוף: והנה העשר ספירות דאצילות.

דיסק מס' 2

22. דף יז עמוד א' באמצע העמוד שורה המתחילה: באצילות.
23. דף יז אמצע טור ב' שורה המתחילה:האצילות.אך במלבושים.
24. דף יז עמודה ד' למעלה- ועתה.
25. דף יח עמוד א' שורה א'.
26. דף יח עמודה ג' פרק ב'.
27. דף יט עמוד א' -דבור המתחיל: ונחזור.
28. דף יט עמוד ב' -דבור המתחיל: והנה התבונה.
29. דף יט עמודה ג' -דבור המתחיל: אמנם נבאר.
30. דף יט עמודה ד' למטה –פרק ה.
31. דף כ' טור ב' שורה המתחילה מסוד קולות...גם תבין (באמצע)
32. דף כ' עמודה ג' באמצע: והנה ההבל היוצא מן הראש.
33. דף כא עמוד א' שורה שישית מלמעלה: והנה מתחלה.
34. דף כא סוף טור ב' שורה שניה מהסוף: ואמנם בחי' מ"ה וב"ן
35. דף כא סוף עמודה ג' שורה המתחילה: ענין (ז' שורות מהסוף)
36. דף כא עמודה ד' באמצע הגהה ח' שורות מלמעלה: ואפשר ג"כ להוסיף.
37. דף כב עמודה א' באמצע שורה המתחילה: ואלו הב' ווין.
38. דף כב עמוד ב': פרק ג'.
39. דף כב עמודה ג': פרק ד'.
40. דף כב עמודה ד': פרק ה'.
41. דף כג טור ב' שורה ח': והנה תחלה הזריע האב.
42. דף כג עמודה ג' באמצע: והנה אז נשלם שם (שורה המתחילה: רוח)