דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות

שער הכוונות דרושי התפילין וידאו

כתיבת תפילין לפי הקבלה 2

כתיבת תפילין לפי הקבלה 1 בקרוב יעלה לאתר

                 
עוד נושאים בשער הכוונות:
שער הכוונות 2
שער הכוונות 1
בעזרת השם בקרוב!

כ-22 שעורי וידאו מצולמים בנושא דרושי התפילין

כל דרושי התפילין מצולמים ואחרי עריכה בעזרת השם יוכלו כל הסופרים ללמוד את סודות התפילין , סודות כתיבת תפילין לפי הקבלה, כתיבת השם עם כוונות האר"י, כוונות הרש"ש , בתים של ראש, בתים של יד, רצועות, שין של תפילין, רבינו תם, סדר הכתיבה, צורת האותיות לפי האר"י ועוד

שעורים בספר שער הכוונות מאת הרב יהונתן חן

1. דף ז' עמוד ב', דרוש ז', יחוד למי שלא הניח תפילין.
2. דף ז' עמוד ג'.
3. דף ז' עמוד ד' שורה דבור המתחיל: אבל.
4. דף ח' עמוד א' למטה: דרוש ב'.
5. דף ח' עמוד ג': והענין הוא .
6. דף ח' עמוד ג' למטה: וענין תפילה של יד.
7. כתיבת שם הויה עפ"י כוונות הרש"ש, י' של הויה.
8. כתיבת שם הויה עפ"י כוונות הרש"ש, י' של הויה.
9. כתיבת שם הויה עפ"י כוונות הרש"ש, י"ה של הויה.
10. כתיבת שם הויה עפ"י כוונות הרש"ש, הו"ה של הויה.
( דף ח' עמוד ד' : גם כשכותב, מתחיל מדקה- 33:30 )
11. דף ח' עמוד ד' למטה: דרוש ג'.
12. דף ט' עמוד ב': דרוש ה'.
13. דף ט' עמוד ג': ועתה צריך.
14. דף ח' עמוד ד': ודע.
15. דף י' עמוד א', 17 למטה מדבור המתחיל-
והנה: גם נתבאר.
16. דף י' עמוד ב', 11 שורות מלמעלה:
ודע כי כל עניני התפילין.
17. דף י' עמוד ב' למטה: סדר.
18. דף י' עמוד ג' למטה 7 שורות מלמטה: ואח"כ תכוין.
19. דף י עמוד ד' 16 שורות מהסוף: והנה נת"ל.
20. דף יא עמוד א' , 15 שורות מלמעלה: והענין.
21. דף יא עמוד א' שורה אחרונה : ועתה צריך.
22. דף יא עמוד ג' שורה 12: וענין המעברתא.