דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות
עין יעקב 2
                 
   
עין יעקב 1

שעורים 27-50 תוכן הענינים:

מסכת קידושין- בבא קמא-בבא מציעא

תמונות להמחשה
מהרב יהונתן חן על ספר עין יעקב

דיסק מס' 3


27. קידושין דף לב ע"א
28. קידושין דף לג ע"א
29. קידושין דף לט ע"ב
30. קידושין דף לט ע"ב
31. קידושין דף מט ע"א
32. קידושין דף נט ע"א
33. קידושין דף סו ע"ב
34. קידושין דף ע' ע"ב
35. קידושין דף עא ע"ב
36. קידושין דף עב ע"ב
37. קידושין דף פ' ע"ב
38. קידושין דף פא ע"ב

דיסק מס' 4


39. קידושין דף פב ע"ב
40. בבא קמא דף טז ע"ב
41. בבא קמא דף לח ע"ב
42. בבא קמא דף נ' ע"ב
43. בבא קמא דף ס' ע"ב
44. בבא קמא דף עט ע"ב
45. בבא קמא דף סוף פ' ע"ב
46. בבא קמא דף פב ע"ב
47. בבא קמא דף צב ע"א
48. בבא קמא דף צב ע"ב
49. בבא קמא דף קי ע"ב
50. בבא מציעא דף י' ע"א