דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות

שער הכוונות 2

22 שעורים בענין התפילין מצולמים ובעזרת השם אחרי עריכה נפרסם אותם באתר

                 
   
שער הכוונות 1

שעורים 25-50

בעיקר בעניני תפילין

תמונות להמחשה

כל דרושי התפילין מצולמים ואחרי עריכה בעזרת השם יוכלו כל הסופרים ללמוד את סודות התפילין , סודות כתיבת תפילין לפי הקבלה, כתיבת השם עם כוונות האר"י, כוונות הרש"ש , בתים של ראש, בתים של יד, רצועות, שין של תפילין, רבינו תם, סדר הכתיבה, צורת האותיות לפי האר"י ועוד

שעורים בספר שער הכוונות מאת הרב יהונתן חן

דיסק 3


25. דף ז' עמוד ג' שורה 21, דבור המתחיל-
ותכוין: גם שתברך.(דרושי התפילין מתחיל מדקה-9:12)

26. דף ז' עמוד ד' שורה דבור המתחיל: אבל.
27. דף ח' עמוד א' למטה: דרוש ב'.
28. דף ח' עמוד ג': והענין הוא .
29. דף ח' עמוד ג' למטה: וענין תפילה של יד.
30. כתיבת שם הויה עפ"י כוונות הרש"ש, י' של הויה.
31. כתיבת שם הויה עפ"י כוונות הרש"ש, י' של הויה.
32. כתיבת שם הויה עפ"י כוונות הרש"ש, י"ה של הויה.
33. כתיבת שם הויה עפ"י כוונות הרש"ש, הו"ה של הויה.

( דף ח' עמוד ד' : גם כשכותב, מתחיל מדקה- 33:30 )
34. דף ח' עמוד ד' למטה: דרוש ג'.
35. דף ט' עמוד ב': דרוש ה'.
36. דף ט' עמוד ג': ועתה צריך.
37. דף ח' עמוד ד': ודע.

דיסק 4

38. דף י' עמוד א', 17 למטה מדבור המתחיל-
והנה: גם נתבאר.
39. דף י' עמוד ב', 11 שורות מלמעלה:
ודע כי כל עניני התפילין.
40. דף י' עמוד ב' למטה: סדר.
41. דף י' עמוד ג' למטה 7 שורות מלמטה: ואח"כ תכוין.
42. דף י עמוד ד' 16 שורות מהסוף: והנה נת"ל.
43. דף יא עמוד א' , 15 שורות מלמעלה: והענין.
44. דף יא עמוד א' שורה אחרונה : ועתה צריך.
45. דף יא עמוד ג' שורה 12: וענין המעברתא.
46. דף יא עמוד ד': דרושי תפילת השחר.
47. דף יא עמוד ד' דבור המתחיל: והנה.
48. יב עמוד א' 19 שורות מלמעלה שורה המתחילה- העמידה:
והנה אין.
49. דף יב עמוד א' למטה 5 שורות מהסוף: והנה כל הד'.
50. דף יב עמוד ב' שורה 17 המתחילה- חיצוניות: והנה נתבאר. 

כתיבת השם לפי כוונות הרש"ש- 4 שעורים על ענין הכתיבה לפי הרש"ש