דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות

שער הכוונות וסידור רש"ש וידאו 1

12 דיסקים לצפיה במחשב

     
שער הכוונות וסידור וידאו 4
 
שער הכוונות וסידור וידאו 3
שער הכוונות וסידור וידאו 2
שעורים 141-152 תוכן הענינים:
תמונות להמחשה

שעורים בשער הכוונות וסידור רש"ש מאת הרב יהונתן חן


141. שער הכוונות דף ל"ה ע"ג : יגיד תהילתך.
142. שער הכוונות דף ל"ה ע"ג שורה מתחילה: ד' יודין.
143. שער הכוונות דף ע"ד דרוש ב'.
144. שער הכוונות דף כ"ט ע"א ד"ה : הנה.
145. שער הכוונות דף כ"ט סוף ע"ב ב'ד"ה: ברוך.
146. שער הכוונות דף כ"ט ע"ג 6 שורות מעל ד"ה: והנה (מדקה 7).
147. שער הכוונות דף כ"ט ע"ג.
148. שער הכוונות דף כ"ט סוף ע"ג 17 שורות מהסוף.
149. שער הכוונות דף כ"ט ע"ד: אתה שורה 5.

150. שער הכוונות דף ל' ע"א שורה ג'.
151. שער הכוונות דף ל' ע"ב שורה 20 מלמעלה.
152. שער הכוונות דף ל' ע"ב 16 שורות מהסוף.

 

בקרוב תהיה תמונה