דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות
עין יעקב 1
                 
   
עין יעקב 2

שעורים 1-26 תוכן הענינים:

מסכת סוטה וקידושין

תמונות להמחשה
מהרב יהונתן חן שעורים על עין יעקב

דיסק מס' 1

1. סוטה דף ד' ע"א
2. סוטה ה' ע"א
3. סוטה דף ח'' ע"ב
4. סוטה דף דף ט ע"ב
5. סוטה דף י' ע"א
6. סוטה דף ט' ע"ב
7. סוטה דף יא ע"ב
8. סוטה דף יב ע"ב
9. סוטה דף יג ע"ב
10. סוטה דף כ' ע"א
11. סוטה דף כא ע"ב
12. סוטה דף לא ע"א
13. סוטה דף לד ע"ב

דיסק מס' 2

14. סוטה דף לב ע"א
15. סוטה דף לב ע"א
16. סוטה דף מ' ע"א
17. סוטה דף מב ע"ב
18. סוטה דף מו ע"ב
19. סוטה דף מז ע"א
20. סוטה דף מז ע"ב
21. סוטה דף מט ע"א
22. קידושין דף ב' ע"א
23. קידושין דף כא ע"ב
24. קידושין דף כט ע"ב
25. קידושין דף ל' ע"ב
26. קידושין דף לא ע"ב