דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות
שער הכוונות וסידור רש"ש 2-mp3
                 
שער הכוונות וסידור רש"ש 1
שעורים 138-163 תוכן הענינים
תמונות להמחשה

שעורים בשער הכוונות וסידור רש"ש מאת הרב יהונתן חן

דיסק מס' 7

138.שער הכוונות דף ל"ה ע"ב : תפתח.
139. שער הכוונות דף ל"ה סוף ע"ב.
140. שער הכוונות דף ל"ה סוף : ופי.

משעור 141 ומעלה הכל מצולם בוידאו איכותי

141. שער הכוונות דף ל"ה ע"ג : יגיד תהילתך.
142. שער הכוונות דף ל"ה ע"ג שורה מתחילה: ד' יודין.
143. שער הכוונות דף ע"ד דרוש ב'.
144. שער הכוונות דף כ"ט ע"א ד"ה : הנה.
145. שער הכוונות דף כ"ט סוף ע"ב ב'ד"ה: ברוך.
146. שער הכוונות דף כ"ט ע"ג 6 שורות מעל ד"ה: והנה (מדקה 7).
147. שער הכוונות דף כ"ט ע"ג.
148. שער הכוונות דף כ"ט סוף ע"ג 17 שורות מהסוף.
149. שער הכוונות דף כ"ט ע"ד: אתה שורה 5.

 

דיסק מס' 8

150. שער הכוונות דף ל' ע"א שורה ג'.
151. שער הכוונות דף ל' ע"ב שורה 20 מלמעלה.
152. שער הכוונות דף ל' ע"ב 16 שורות מהסוף.153. שער הכוונות דף ל' ע"ג : ונחזור.
154. שער הכוונות דף ל' ע"ג 4 שורות מעל : אלקי אברהם וכו'.
155. שער הכוונות דף ל' ע"ג שורה 7 מהסוף.
156. שער הכוונות דף ל' ע"ד.
157. שער הכוונות דף ל"א ע"א 20 שורות מלמעלה.
158. שער הכוונות דף ל"א ע"ב באמצע 22 שורות מלמעלה.
159. שער הכוונות דף ל"א ע"ב 13 שורות מהסוף.
160. שער הכוונות דף ל"א ע"ג 19 שורות מלמעלה.
161. שער הכוונות דף ל"א ע"ג באמצע: א-ל עליון.
162. שער הכוונות דף ל"א ע"ד : גומל חסדים.
163. שער הכוונות דף ל"T ע"ד 13 שורות מגומל חסדים.