דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות

שער הכוונות וסידור רש"ש וידאו 4

12 דיסקים לצפיה במחשב

שער הכוונות וסידור וידאו 3
 
שער הכוונות וסידור וידאו 2
שער הכוונות וסידור וידאו 1
שעורים 177-189 תוכן הענינים:
תמונות להמחשה

שעורים בשער הכוונות וסידור רש"ש מאת הרב יהונתן חן

177. שה"כ דף ל"ג ע"ד דרוש ג'
178. שה"כ דף ל"ד ע"א 9 שורות מלמעלה
179. שה"כ דף ל"ד ע"א באמצע
180. שה"כ דף ל"ד ע"א שורה אחרונה
181. שה"כ דף ל"ד ע"ב 21 שורות מהסוף
182. שה"כ דף ל"ד ע"ג שורה 21 מלמעלה
183. שה"כ דף ל"ד ע"ג שורה 13 מלמטה
184. שה"כ דף ל"ד ע"ג 6 שורות מהסוף: הא"ל
185. שה"כ דף ל"ד ע"ד, ד"ה ונחזור
186. שה"כ דף ל"ד ע"ד, איפה שכתוב בגדול: הגדול הגבור והנורא
187. שה"כ דף ל"ד סוף ע"ד, קונה הכל
188. שה"כ דף ל"ה ע"א דרוש ה'
189. שה"כ דף ל"ה סןף ע"א

185. שה"כ דף ל"ד ע"ד, ד"ה ונחזור
186. שה"כ דף ל"ד ע"ד, איפה שכתוב בגדול: הגדול הגבור והנורא
187. שה"כ דף ל"ד סוף ע"ד, קונה הכל
188. שה"כ דף ל"ה ע"א דרוש ה'
189. שה"כ דף ל"ה סןף ע"א

 

בקרוב תהיה תמונת הקופסא
בקרוב תהיה תמונת העטיפה