אודותאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
לדף קבלה אחת
ספרים
דיסקים
הורדות
זמני השעורים
צור קשר
אודות
                     

ברוכים הבאים לאתר של הרב יהונתן חן הי"ו

על הרב:

הרב יהונתן חן על אף גילו הצעיר (שנות השלושים לחייו) הוא מגדולי תלמידי חכמים שבדור כאשר העידו עליו כמה מחכמי דורנו, עסק בתורה בגיל צעיר בשקדנות רבה זכה ועלה ונתעלה בצירוף עיונו הגדול וזכרונו הנפלא והפשטות והענוה שבו, להיות בקי גדול בתורת הנגלה והנסתר, גם חיבר שמונה ספרים עמוקים מאד בנגלה ובנסתר (חלקם נדפסו שוב) ועוד ידו נטויה.

עוד הקליט אלפי שיעורים הלא הם מצוים כאן באתר, ומוסר ברחבי הארץ קרוב לעשרים שיעורים בשבוע,.

נקוה שהמבקרים אצלינו ימצאו את מבוקשם ויהנו גם הם מתורתו אשר הנחיל לו בעל החכמה העליונה יתברך.

           

בעזרת השם זכינו להקליט את הרב ולערוך את השעורים בדיסקים רבים על עץ חיים, אוצרות חיים, שער הכוונות, סידור הרש"ש, עין יעקב, ועוד. וכדי להפיץ את תורת הקבלה שהיא המפתח לגאולה כידוע, הקמנו את האתר הזה "קבלה אחת" שבו אפשר להוריד שעורים רבים של הרב וכן לרכוש דיסקים , וגם צלומי וידאו של הרב עם הציורים שמאד חשובים להבנת הנלמד, ואנו מקוים שדרך האתר הזה נגיע לכמה שיותר אנשים כדי שרבים ילמדו את פנימיות התורה ובכך נזרז את הגאולה בקרוב בימינו אמן.

שלמה בן ארויה

כדי לראות את ההסכמות של ספרי הרב יהונתן חן שליט"א לחץ כאן