ספריםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
ההסכמות לספרי הרב יהונתן חן בהמשך הדף למטה
חזרה לדף הבית
ספרים
דיסקים
הורדות
זמני השעורים
צור קשר
אודות
                     

1

שני חיי חלק א'

ספר שניי חיי בע"ח,נה"ש והסידור. חלק א' חלוקת מ"ה ובן, הלבשה,הפרצופים דשים שלום, ועוד --

מאת הרב יהונתן חן

60 ש"ח

2

שני חיי חלק ב'

ספר שני חיי קובץ שעורים בע"ח, נה"ש והסידור

חלק ב' קריאת שמע

מאת הרב יהונתן חן

60 ש"ח

3

שני חיי חלק ג'

ספר שני חיי קובץ שעורים בע"ח, נה"ש והסידור

חלק ג' תפילת העמידה

מאת הרב יהונתן חן

60 ש"ח

4

עשירית האיפה

ספר עשירית האיפה:קובץ שעורים על ספר איפה שלימה

מאת הרב יהונתן חן

60 ש"ח

5

נפש חיה

ספר נפש חיה :חקרי הלכה ואגדה על ד' חלקי שלחן ערוך מקושר עם פרשיות השבוע

מאת הרב יהונתן חן

30 ש"ח

6

כעת חיה

ספר כעת חיה: חקרי הלכה ואגדה על סדר מסכתות התלמוד. ונלוה עמו קונטרס הגהות וחידושים על ש"ס ועין יעקב חלק א' ברכות, שבת

מאת הרב יהונתן חן

30 ש"ח

7

חיי אבות

ספר חיי אבות: פרושים וחידושים על מסכת אבות בדרך פרד"ס

מאת הרב יהונתן חן

30 ש"ח

8

חי אלף עולמות

ספר חי אלף עולמות: פרוש על שיר השירים בדרך פרדס

מאת הרב יהונתן חן

30 ש"ח

9

קסת יהונתן

חידושים ורעיונות והשקפה על חמשה חומשי תורה: קסת יהונתן חדש!

מאת הרב יהונתן חן

50 ש"ח
כל ההסכמות של הרב יהונתן חן שליט"א שסרקתי מספריו