דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות
עץ חיים בעיון 1 -6 דיסקים-139 שעורים
                 
   
עץ חיים בעיון 2
שעורים 1-139 תוכן העניניים:
תמונות להמחשה

עץ חיים בעיון מאת הרב יהונתן חן

דיסק מס' 1

1.דף כא עמוד ג' באמצע: ואמנם, 10 שורות מהסוף.
2.דף כא עמוד ג' – הגההת מוהרח"ו.
3.דף כב עמוד א' ד"ה : ודע.
4.דף כב עמוד ב'- פרק ג'.
5.דף כב עמוד ג' פרק ד'.
6.דף כב עמוד ג' – פרק ד' סוף העמוד: וביאור ענין זה.
7.דף כג עמוד ג'- ולהבין הענין, ד' שורות מלמעלה.
8.דף כג עמוד ב'- שורה ה'.
9.דף כג עמוד ב' בסוף- אות ח' של הגהות וביאורים: ואע"פ.
10. דף כג עמוג ג' מול הצמח: ובזה תבין מה שכתוב בזהר.
11.דף כד עמוד א' למעלה.
12. דף כד עמוד א' פרק ז'- עוד יש בו יב שורשים.
13.דף כד עמוד ד' : והנה הבל – ז' שורות לפני פרק ב'.
14.דף כה עמוד א'- מ"ב : דע כי אין.
15.דף כה עמוד ג' כמה שורות לפני פרק ג'.
16. דף כה עמוד ג' פרק ג'- מ"ת.
17.דף כו עמוד א' 10 שורות מלמעלה-ואינו נשלם לגמרי.
18.דף כו עמוד ג'- והנה.
19. דף כו עמוד ד' פרק ה'.
20. דף כז עמוד ד' – מ"ק: בכל בחינה.
21. דף כח עמוד ב'- הנה נתבאר.
22. דף כט עמוד א'- והנה האור.
23. דף כט עמוד ג' – ואפשר.
24.דף כט עמוד ד' שורה 8 איפה שאות (ו).

דיסק מס' 2

25. דף ל' עמוד ג' למעלה.
26.דף ל' עמוד ג' 6 שורות מלמעלה- הרי בארנו.
27.דף לא עמוד א' פרק ב'.
28.דף לא למטה סוף עמוד ב' : והרי.
29.דף לב עמודח א' פרק ג'.
30.דף לב עמוד ג' שורה ב'.
31. דף לג עמוד א' פרק ד'.
32.דף לג עמוד ג' פרק ה'.
33. דף לד עמוד א' 4 שורות מפרק א'.
34.דף לד עמוד ג' שורה ג' מהסוף: והנה כל הז'.
35.דף לה עמוד ב' באמצע: אך מתחילת האצילות.
36.דף לה עמוד ג' : ונבאר עתה.
37.דף לה עמוד ד' פרק ב'.
38.דף לו עמוד ב' למטה אות (ג') יפה שעה.
39.דף לו עמוד ד' פרק ג'.
40.דף לז סוף עמוד ג'- ונחזור.
41. דף לח עמוד א' פרק ד' : ונבאר.
42. דף לט עמוד א' פרק ה'.
43.דף לט עמוד ב' : והנה מ"ש, ז' שורות משם: ואלו הם.
44.דף לט עמוד ד' 8 שורות מלמעלה: עוד יש שינוי אחר.
45.דף מ' עמוד ב' שורה ג' : וכאשר נשבר.
46.דף מ' עמוד ד' שורה ז': והנה לא ירדו אחוריים.
47. דף מא עמוד ב' שורה 9: ונחזור לענין ראשון.
48. דף מג עמוד א' שורה ב'.
49.דף מג עמוד ד' , ד' שורות מלמעלה: והנה בעלית.
50.דף מד עמוד א' שורה 4: ועתה צריך. 

 

 

 

דיסק מס' 3

51.דף מד סוף עמוד ב'- פרק ד'.
52.דף מה עמוד ב' פרק ו'.
53.דף מה סוף עמוד ג' 2 שורות מלמטה: והנה בראשונה.
54.דף מו עמוד א' שורה א' : אמנם.
55.דף מו עמוד ד' 14 שורות מלמעלה.
56.דף מז עמוד א' 9 שו' למטה, מתחי' פרק ח': ודע שהמלכים.
57.דף מז עמוד ג' שורה א' (עמוד 94).
58.דף מח עמוד א' למעלה שורה א'.
59.דף מח עמוד ב' באמצע, שו' 13 ממדרגות הטעמים: והנה אור.
60.דף מח עמוד ג' פרק ג'.
61.דף מט עמוד א', כד שורות מלמעלה.
62.דף מט עמוד ב' שורה ג': ואמנם צריך לתת טעם.
63.דף מט עמוד ג' שורה א'.
64.דף מט סוף עמוד ג' שורה ג' מהסוף.
65.דף מט עמוד ד' 10 שורות מהסוף אות [ד'] הגהות וביאורים.
66.דף נ' עמוד א' פרק ה' 10 שורות מלמעלה.
67.דף נ' עמוד א' שורה 5 מהסוף.
68. דף נ' עמוד ב' שורה 5: עוד שורש אחד.
69.דף נ' עמוד ג' 14 שורות מהסוף: ועתה נבאר [א].
70.דף נ' א עמוד א' באמצע המתחיל: ג' נקודות כנ"ל-שורה 25.
71.דף נא עמוד ב' 10שורות מהסוף : והנה אור.
72.דף נא עמוד ג' פרק ד' למטה, שורה המתחילה פרצוף- ועתה
נשארו, 16 שורות מהסוף .
73.דף נא עמוד ד' שו' 13, מהחברים ועתה ע"י, שו' המתחי' אין לה.
74.דף נב עמוד א' שורה 5: והנה טעם לזה.
75.דף נב סוף עמוד א' ב' שורות מהסוף.


דיסק מס' 4

76.דף נב עמוד ב' מ"ב (מאדם ישר) 8 שו' מהסוף, שו' המתח' קטנה.
77. דף נב עמוד ג' מ"ק להר"א הלוי.
78.דף נב עמוד ד' שורה 7: והנה גם בזו"ן79.
79. דף נג עמוד א הגהת הרש"ש [א]
80.דף נג עמוד ג' שורה ב': ובזה יתבאר.
81.דף נג עמוד ד' שורה המתחילה: אתתקן- באמצע.
82.דף נד עמוד א' 10 שורות מתחילת פרק ז', שורה המתחילה: בזו"ן.
83.דף נד עמוד ב' שורה המתחילה: קליטה, 18 שורות מהסוף.
84.דף נד סוף עמוד ג' 4 שורות מלמטה – אמנם.
85.דף נה עמוד ב' למעלה שורה א'.
86. דף נה עמוד ב' באמצע, שו' המתחילה: שלא, וחסר מהם מדרגה ב'.
87.דף נו עמוד א' פרק א'.
88.דף נו עמוד א': והנה עתיק.
89.דף נו עמוד ב' איפה שאות (י') של הגהות וביאורים.
90.דף נו עמוד ג' שורה המתחילה : והנה הכתר- באמצע.
91.דף נז עמוד ב' אות (ג') של הגהות וביאורים.
92.דף נז עמוד ג' פרק ג'.
93. דף נח עמוד א' באמצע שורה המתחילה: לבד.
94.דף נח עמוד ג' באמצע.
95. דף נט עמוד א' באמצע איפה ש- [א'] הגהות וביאורים.
96.דף נט עמוד ד' בסוף, ג' שורות מהסוף.
97.דף ס' עמוד ג' שורה א'.
98.דף ס' עמוד ד' שורה 8: ולאלו הט'.
99.דף סא עמוד ב' שורה 7
100. דף סא עמוד ד' באמצע 12 שורות מהסוף: והנה ההוא.
101.דף ס עמוד ב' פרק ד' שורה ב'.
102.דף סב עמוד ד' שורה10 מלמעלה: ועוד יש.
103.דף סג עמוד א' 9 שורות מלמטה.
104.דף סג עמוד ב' למעלה שורה א'.


דיסק מס' 5

105. דף סג עמוד ב' כלל א' : הנה.
106.דף סג עמוד ג' מ"ק כלל ג'.
107.דף סד עמוד א' שורה 4.
108.דף סד עמוד ב' שורה 15: והגולגולת.
109.דף סד עמוד ב' בסוף 8 שורות מהסוף.
110.דף סד עמוד ד' 7 שורות מהסוף: ונחזור.
111.סף סה עמוד ב' פרק ח'.
112. דף סו עמו א' פרק ט סוף העמוד.
113.דף סו עמוד ג' פרק י'.
114.דף סז עמוד א' פרק יא שורה ג'.
115.דף סז עמוד א' 7 שורות מהסוף.
116.דף סז עמוד ג' פרק יב.
117.דף סז עמוד ד' 8 שורות מהסוף.
118.דף סח עמוד א' שורה ג'.
119.דף סח עמוד ב' שורה המתחילה : ונבאר, באמצא.
120. דף סח עמוד ג' באמצע 14 שו' מלמטה, המתחילה: עוד (לב) ט"א.
121.דף סח עמוד ד' שורה המתחילה: בח' תיקונים, 14 שו' מלמעלה.
122.דף סט עמוד ב' שורה המתחילה: שע"ח כנ"ל,13 שו' מלמעלה.
123.דף סט עמוד ג' 8 שורות מהסוף: ונבאר ענין.
124.דף סט עמוד ד' למטה בהיכל רביעיר שורה 4.
125.דף ע' עמוד א' שורה 8: והענין הוא.
126.דף ע' עמוד ב' 6 שורות לפני פרק ב'.


דיסק מס' 6

127.דף ע' עמוד ב' פרק ב'.
128.דף ע' עמוד ג' שורה המתחילה: ופנים, 12 שורות

השעורים האלו יש גם בוידאו
129.דף ע' סוף עמוד ג' 6 שורות מהסוף.
130.דף ע' עמוד א' פרק ג'.
131.דף עא עמוד א' 18 שו' מפרק ג', שורה המתחילה: ז"א, עוד יש.
132.דף עא עמוד ב' : מ"ב.
133.דף עא עמוד ב': מ"ב.
134.דף עא עמוד ג' שורה 1.
135.דף עא עמוד ג' פרק ד' מ"ק: נסתפק (עמוד 142).
136.דף עא עמוד ד' מ"ק.
137.דף עב עמוד א' פרק ה'.
138.דף עב עמוד ב' שורה ג'.
139.דף עב עמוד ב' 9 שורות מלפני סוף פרק ה'.