דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות
עץ חיים 2
                 
עץ חיים 4
   
עץ חיים 3
עץ חיים 1
שעורים 43-66 תוכן ענינים:
תמונות להמחשה
שעורים על ספר "עץ חיים" מהרב יהונתן חן

דיסק מס' 3

43.דף כד עמוד א', שורה המתחילה: לכם.
44.דף כד עמוד ב', דבור המתחיל: הכלל.
45.דף כד עמוד ג', איפה שכתוב בגדול והנה, קצת לפני פרק ב'.
46.דף כה סוף עמוד א' שורה אחרונה.
47.דף כה עמוד ב' 16 שורות מהסוף שורה המתחילה ומזדווגים ביחד: ובאור הענין.
48.דף כה עמוד ג' סוף פרק ה', הגהת הרש"ש 5 שורות מהסוף : כנ"ל.
49.דף כה עמוד ד' שורה שישית: ודאי ע"י.
50.דף כו עמוד א' שורה המתחילה: בחינת הקצוות, 12 שורות מהסוף.
51.דף כו עמוד ב' שורה המתחילה: והנה, 10 שורות מדבור המתחיל ואמנם.
52.דף כו עמוד ד' פרק ה': ונבאר.
53.דף כז עמוד ב', שורה המתחילה: בדרוש העקודים 11 שורות מהסוף.
54.דף כז עמוד ג', דבור המתחיל: אמנם.


דיסק מס' 4

55.דף כח עמוד א', פרק ו'.
56.דף כח סוף עמוד ד', פרק ז'.
57.דף כט עמוד א', פרק ח'.
58.דף כט עמוד ג', שורה 9 ואמנם מה.
59.דף כט סוף עמוד ג', שתי שורות מהסוף: וראיה לזה.
60.דף ל' עמוד א' דבור המתחיל: הגהה.
61.דף ל' עמוד ג' שורה א': כי כאשר האור.
62.דף לא עמוד א' שער ז', פרק ב'.
63.דף לא עמוד א', פרק ב' בסוף דבור המתחיל: ונחזור.
64.דף לא עמוד ד', 8 שורות מלמעלה: ואמנם לעיל.
65.דף לב 7 שורות מסוף עמוד ב', והענין הוא כי.
66.דף לג עמוד א', פרק ד'.