דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות
עץ חיים 3
                 
עץ חיים 4
   
עץ חיים 2
עץ חיים 1
שעורים 67-89 תוכן הענינים:
תמונות להמחשה
שעורים על ספר "עץ חיים" מהרב יהונתן חן

דיסק 5


67. דף לג סוף עמוד ב', 4 שורות מהסוף: ועוד יש.
68. דף לד עמוד א', שער הנקודים.
69. דף לד עמוד ג', שורה 5.
70. דף לה עמוד א', 20 שורות מלמעלה, שורה המתחילה: ע"ז.
71. דף לה עמוד ג', שורה 18, שורה המתחילה: נקודים.
72. דף לה עמוד ד', פרק ב'.
73. דף לו עמוד א', 6 שורות מלמטה: נמצא שהם.
74. דף לו עמוד ב', שורה 21, שורה המתחילה: נקודים.
75. דף לו סוף עמוד ג', 10 שורות מלמטה: שורה המתחילה: וזו"ן.
76. דף לז עמוד א', שורה 1.
77. דף לז עמוד ג',שורה 1: והנה.

דיסק 6


78. דף לז עמוד ד', 5 שורות מהסוף: והנה.
79. דף לח עמוד ג', שורה 17 שורה המתחילה: שם.
80. דף לט עמוד א', שורה 8 המתחילה: לסבול.
81. דף לט עמוד ב', שורה 6: וטעם הדבר.
82. דף לט עמוד ג', שורה 8: וכבר נתבאר.
83. דף לט עמוד ג', 17 שורות מהסוף, שורה המתחילה: חסרון.
84. דף לט עמוד א', שער ט' פרק א' למעלה.
85. דף מ עמוד ב', שורה 12, שורה המתחילה: פב"פ.
86. דף מ עמוד ב', שורה 6 מלמטה: ואח"כ.
87. דף מ עמוד ג' למטה פרק ב'.
88. דף מא עמוד א' שורה 15 המתחילה: במקומן.
89. דף מא עמוד ב', 15 שורות מהסוף, שורה המתחילה: נמצא