דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות
שער הכוונות 1
                 
   
שער הכוונות 2
שעורים 1-24 תוכן הענינים
תמונות להמחשה

שעורים בספר שער הכוונות מאת הרב יהונתן חן

דיסק מס' 1

01.הקדמה ודף א'
02.דף א' עמוד ג' דבור המתחיל: כל החי ברכות.
03.דף ב' עמוד א' שורה המתחילה: שממנו 11 שורות מלמעלה.
04.דף ב' סוף עמוד א' דבור המתחיל: ברכת אלקי.
05.דף ב' עמוד ג' למעלה דבור המתחיל: ענין.
06.דף ב' עמוד ד' דבור המתחיל: עוד.
07.דף ג' עמוד א' בסוף דבור המתחיל: הקדמה שורה המתחילה: השפע.
08.דף ג' סוף עמוד ב' דבור המתחיל: הקדמה אחת בענין בית הכנסת.
09.דף ג' עמוד ד' 9 שורות מעל וכבר ביארנו בשורה המתחילה: להוריד.
10.דף ד' עמוד א' דבור המתחיל: ועתה.
11.דף ד' סוף טור ב', דרוש ב' בענין ציצית.

דיסק מס' 2

12.דף ד' עמוד ד' למטה, דבור המתחיל: ונחזור לענין ראשון.
13.דף ד' סוף עמוד ד', 5 שורות מהסוף שורה המתחילה ימצא.
14.דף ה' סוף עמוד א' דבור המתחיל: ואחר שביארנו.
15.דף ה' עמוד ב' דרוש ג' בענין הציצית וק"ש.
16.דף ה' סוף עמוד ב' לפני דבור המתחיל: עוד יש, 4 שורות לפני.
17.דף ה' סוף עמוד ג' דבור המתחיל: אבל.
18.דף ה' עמוד ד' שורה המתחילה אותיות באמצע דבור המתחיל והנה.
19.דף ו' עמוד א', 8 שורות למטה מד"ה: ודע. שורה המתחילה וזהו הטעם.
20.דף ו' טור ב', שורה 30 המתחילה: ואנו משלימים אותו.
21.דף ו' עמוד ג', דבור המתחיל: ועתה. 22.דף ו' עמוד ד', דרוש ה'.
22.דף ו' עמוד ד', דרוש ה'.

23.דף ז' סוף עמוד א', דרוש ו'.

24.דף ז' עמוד ב', דרוש ז'.