דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות
עץ חיים 4
                 
עץ חיים 3
   
עץ חיים 2
עץ חיים 1
שעורים 90-113 תוכן הענינים:
תמונות להמחשה
שעורים על ספר "עץ חיים" מהרב יהונתן חן

דיסק מס' 7

90. דף מב עמוד א', הגהת הרש"ש באות [א].
91. דף מב עמוד ג', שורה 5 מלמטה.
92. דף מג עמוד ג' שורה ג': ואז עלה אור הת"ת.
93. דף מג עמוד ד', 11 שורות מהסוף שורה המתחילה: כנ"ל- ואח"כ.
94. דף מד עמוד ב' סוף פרק ג', שורה ג': וכאשר מלכה.
95. דף מד עמוד ב', פרק ד'.
96. דף מד עמוד ד' , פרק ה'.
97. דף מה עמוד ב', פרק ו'.
98. דף מה עמוד ג', 9 שורות מלמטה: והנה.
99. דף מה עמוד ד', 3 שורות מעל *צמח : ואח"כ.
100.דף מו עמוד א' באמצע 3 שורות מעל *צמח: אח"כ.
101.דף מו עמוד ב' למעלה שורה 3.

דיסק מס' 8

102. דף מו עמוד ב', שורה המתחילה: מי"ס, ונמצא, 9 שורות מ*צמח.
103. דף מו עמוד ב' שורה אחרונה.
104. דף מו עמוד ד' 14 שורות מלמעלה, שורה המתחילה: ומתה , ואח"כ.
105. דף מז עמוד א' פרק ח'.
106. דף מז עמוד ב' שורה א'.
107. דף מז עמוד ב' למטה פרק א'.
108. דף מז עמוד ד', שורה 7 המתחילה :כי.
109. דף מח עמוד א' שורה 3: ועיבור זה.
110. דף מח עמוד א' פרק ב'.
111. דף מח עמוד ב' 5 שורות מהסוף, שורה המתחילה : מצח.
112. דף מח עמוד ג' פרק ג'.
113. דף מח עמוד ד, בדיוק בשורה מול מ"ב : והנה האור.