דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות
שער הכוונות וסידור רש"ש 1 יותר מ-3 שנים של לימוד
                 
שער הכוונות וסידור רש"ש 2
שעורים 1-137 תוכן הענינים
תמונות להמחשה

שעורים בשער הכוונות וסידור רש"ש מאת הרב יהונתן חן

סידור הנדפס- שמע דקרבנות

דיסק מס' 1

1. סידור רש"ש חול, חלק א' דף סח עמוד א': אח"כ יאמר ק"ש.
2. דף סח עמוד ב': ג' עינין.
3. דף סט עמוד א' - ישראל.
4. דף סט עמוד ב' – לפני אחד.
5. דף ע' עמוד ב' : גם יכוין.
6. דף ע' סוף עמוד ב', 4 שורות מהסוף: ועי"ז נעשים אבא ויש"ס.
7. דף סח עמוד א' 11 שורות מלמטה: ומורידים שפעם לאח של אחד.
8. דף סח עמוד ב', שורה המתחילה: אלקים- המלובשים בהם שהם ג'.
9. דף סט ע"ב: ה' אלהינו ה', שורה המתחילה: יכוין להכין.
10. דף סט סוף ע"ב שורה המתחילה: ולהמשיך לה.
11. דף ע' ע"ב שורה המתחילה: ויכוין להמשיך.
12. דף ע"א תחילת עמוד ב' שורה המתחילה: לחח"ן.
13. דף ע"ב עמוד א' שורה המתחילה: ועתה.
14. דף ע"ב עמוד ב' : "מלכותו" שורה המתחילה : יכוין להמשיך.
15. חול ח"ב דף ל"ג ע"א שורה המתחילה: ועל ידי מסירת.

שער הכוונות (מדקה 13 דף כג עמ' א').

16. שער הכוונותדף כ"ג ע"ב ד"ה : ונתחיל לפרש.
17. שער הכוונות דף כ"ג סוף עמוד ב' ד"ה: והנה.
18. שער הכוונות דף כ"ג עמוד ג' שורה המתחילה: וג' הווין.
19. שער הכוונות דף כ"ג סוף ע"ג שורה המתחילה: ישראל.
20. שער הכוונות דף כ' סוף ע"ב דרוש ד'.
21. שער הכוונות דף כ' ע"ד שורה ראשונה.
22. שער הכוונות דף כ' ע"ד שורה ראשונה.
23. שער הכוונות דף כא עמוד א' ד"ה : ועתה.
24. שער הכוונות דף כד עמוד א' שורה ד'.
25. שער הכוונות דף כ"ב עמוד ב' ד"ה : כוונה אחרת.
26. שער הכוונות דף כ"ד עמוד א' ד"ה : אחד.
27. שער הכוונות דף כ"ד סוף עמוד ב' ד"ה: האמנם.
28. שער הכוונות דף כ"ד ע"ג ד"ה : ועתה.
29. שער הכוונות דף כ"ד ע"ד שורה המתחילה: המתלבשים (שורה 11).
30. שער הכוונות דף כ"ד ע"ד ד"ה : והענין.

דיסק מס' 2

31. שער הכוונות דף כ"ו ע"ב ד"ה : ועד.
32. שער הכוונות דף כ"ה ע"ב ד"ה : וגם.
33. שער הכוונות דף כ"ה ע"ג ד"ה: לעולם.
34. שער הכוונותדף כ"ה ע"ג דרוש ז'.
35. שער הכוונות דף כ"ה ע"ד ד"ה : ובהקדמה.
36. שער הכוונות דף כ"ו ע"ב ד"ה : ברוך.
37. שער הכוונות דף כ"ו ע"ב ד"ה: ועד.
38. שער הכוונות דף כ"ו ע"ג ד"ה: עוד.
39. שער הכוונות, דף כ"ו ע"ד ד"ה : ענין.
40. שער הכוונות דף כ"ז ע"א שורה מתחילה: כלל (שו' 11).
41. שער הכוונות דף כ"ז ע"ב ד"ה : ובהגיעך.
42. סידור כרך ב' חלק א' דף א' עמוד א'.
43. סידור דף ב' חלק א' דף י"ז סוף ע"ב ד"ה : ועתה.
בדקה 56 עוברים ליוצר דף נ' עמוד ב'.
44.שער הכוונות דף נ"ב ע"ב ד"ה: ונבאר.
45.שער הכוונות דף י"א ע"ד דרוש א'.
46.נהר שלום דף י"ח ע"א שורה המתחילה: ועליון מאד.
47.סידור כרף א' חלק ב' דף נ"ב תחילת ע"ב.

 

  

 

דיסק מס' 3

48. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ב ע"ב :אדנ"י שפתי.
49. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ב ע"ב ד"ה: ופי.
50. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ב סוף ע"ב ד"ה : יגיד.
51. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ג סוף ע"א.
52. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ג סוף ע"ב.
53. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ד ע"א (מרכבה).
54. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ד ע"ב (ברוך).
55. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ד ע"ב.
56. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ה ע"א.
57. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ה ע"ב שו' מתחילה: יכוין להמשיך כל.
58. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ה ע"ב : אתה.
59. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ז ע"א :יכוין.
60. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ז ע"ב : יכוין לעלות.
61. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ז ע"ב ד"ה : הנז' דז"א.
62. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ח ע"ב : אלקינו.
63. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ח ע"ב: אלקינו פני' דפני'.
64. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ט ע"א : פני' דחיצוניות.
65. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ט ע"ב: פני' דחיצוניות.
66. סידור כרך א' חלק ב' דף נ"ט ע"ב חיצוניות דפנימיות.
67. סידור כרך א' חלק ב' דף ס' ע"א : אלקי יצחק.
68. סידור כרך א' חלק ב' דף ס"א ע"א : הא-ל פני' דפנימיות.
69. סידור כרך א' חלק ב' דף ס"א ע"ב : הגדול פני' דפנימיות.

דיסק מס' 4

70. סידור כרך א' חלק ב' דף ס"א ע"ב: הגדול פנימיות דפנימיות.
71. סידור כרך א' חלק ב' דף ס"ב ע"ב: והנורא.
72. סידור כרך א' חלק ב' דף ס"ג ע"ב: א-ל עליון.
73. סידור כרך א' חלק ב' דף ס"ג ע"ב: א-ל עליון.
74. סידור כרך א' חלק ב' דף ס"ד ע"ב: טובים פנימיות דפנימיות.
75. סידור כרך א' חלק ב' דף ס"ד ע"ב : א"ט – ב"ח.
76. סידור כרך א' חלק ב' דף ס"ד המשך א"ט – ב"ח.
77. דף ס"ה ע"ב :קונה הכל (עמון ומואב).
78. דף ס"ו ע"א : קונה הכל חיצוניות דפנימיות.
79.דף ס"ז ע"א : המשכת החסדים בקונה הכל.
80. דף ס"ז ע"א: מיתוק הנעשה ביסוד וכו'.
81.דף ס"ז ע"ב: תיקון כתר דז"א.
82. דף ס"ח ע"א :ל"מ מקיפים.
83. דף ס"ט ע"א : תיקון דעת דרחל.
84. דף סט סוף ע"ב : ל"ע של א"ט ב"ח.
85. דף ע' סוף ע"א : לבני בניהם.
86. דף ע' עמוד ב' : למען שמו.
87. דף ע"א סוף עמוד א': למען שמו.
88. דף ע"א עמוד שורה א'.
89. דף ע"א עמוד ב': באהבה.
90. דף ע"ב עמוד א': באהבה.
91. דף ע"ב עמוד א': נסירה.
92.דף ע"ב עמוד א': המשך נסירה.
93. דף ע"ג עמוב ב' עשיית כלי ורוחא.

דיסק מס' 5

94. דף ע"ד עמוד א' :עלייה לע"ב ס"ג דא"ק וכו'.
95. דף ע"ד עמוד ב' שורה א'.
96. דף ע"ד עמוד ב' : שורה המתחילה: ולזווגם.
97. דף ע"ד עמוד ב': מלך עוזר וכו'.
98. דף ע"ה עמוד א': עוזר.
99. דף ע"ז עמוד ב' סיום " ומגן".
100. דף ע"ח ע"א : ברוך.
101. דף ע"ח ע"ב המשך ברוך.
102. דף ע"ח ע"ב המשך ברוך.
103. דף פ' עמוד ב' זקיפות (זקיפה ראשונה).
104. דף פ"ב עמוד א': זקיפה שניה.
105. דף פ"ג עמוד ב' : מגן אברהם.
106. דף פ"ג סוף ע"ב: מחיה המתים – התחלת קדושה.
107. דף פ"ה ע"ב: קדוש קדוש וכו'.
108. דף פ"ה ע"ב המשך קדושה.
109. דף פ"ז ע"א : מלא כל הארץ כבודו.
110. דף פ"ח ע"ב : ימלוך.
111. דף צ' עמוד א': אתה חונן.
112. דף צ' ע"ב סיום חונן הדעת.
113. דף צ"א ע"ב פניומיות דפנימיות.
114. דף צ"ג ע"א רפאינו – מקבץ נדחי עמו.
115. דף צ"ד ע"ב: השיבה שופטנו – למינים ולמלשינים.
116. דף צ"ה ע"ב : על הצדיקים.
117. דף צ"ו ע"ב : תשכון בתוך ירושלים – מצמיח קרן ישועה.
118. דף צ"ז ע"ב: שומע תפילה.

דיסק מס' 6

119. דף צ"ח ע"א: המשך שומע תפילה.
120. דף צ"ט ע"א : רצה ה' אלקינו.
121. דף ק' ע"א : המחזיר שכינתו לציון.
122. דף ק"ב : זקיפות דמודים וכו'.
123. דף ק"ט ע"א: שים שלום (הקדמה).
124. לא הוקלט.
125. דף ק"י סוף ע"א סיום שים שלום.
126. דף קי"א ע"א מנחת ערב שבת קודש וכו'.
127. תחילת שער הכוונות- דף כח ע"א : אד-ני שפתי תפתח.
128. שער הכוונות דף כ"ח ע"ד דרוש א'.
129. שער הכוונות דף כ"ח ע"ד דרוש א'.
130. סידור נ"ג ע"א – שער הכוונות כ"ח ע"ד.
131. שער הכוונות דף כ"ח ע"ד.
132. שער הכוונות דף כ"ח ע"ד – סידור דף נ"ג ע"א.
133. שער הכוונות דף כ"ח ע"ד.
134. שער הכוונות דף ל"ה ע"א דרוש ה' שו' מתחילה ה' פעמים דין.
135. סידור דף נ"ב עמוד ב' : אדנ"י שורה מתחילה הוי"ה.
136. שער הכוונות דף ל"ה ע"א כוונה שלישית באדנ"י.
137. שער הכוונות דף ל"ה ע"ב "שפתי" שורה מתחילה: תכוין.