דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות
עץ חיים בעיון 2
                         
עץ חיים בעיון 1
 
שעורים 140-166 תוכן הענינים
תמונות להמחשה

שעורים בעץ חיים בעיון מאת הרב יהונתן חן

דיסק מס' 7

140. דף עב עמוד ב' פרק ו'.
141. דף עב עמוד ג' שורה 13 : והנה אחוריים.
142. דף עב עמוד ד' שורה 7.
143. דף עב עמוד ד' שורה 9 מהסוף.
144. דף עג עמוד ב' באמצע שורה המתחילה: קנ"ו.
145. דף עג סוף עמוד ב' 10 שורות מהסוף:
146. דף עג עמוד ג' שורה 4.
147. דף עג עמוד ד' פרק ח'.
148. דף עג עמוד ד' 11 שורות מתחילת הפרק.
149. דף עד עמוד א' ה' כללים.
150. דף עד עמוד א' 8 שורות מהסוף.
151. דף עד עמוד ב' שורה אחרונה.
152. דף עד עמוד ד' פרק י'.

 


דיסק מס' 8

153. דף עה שער טו פרק א'.
154. דף עה עמוד ב' 13שורות מלמעלה.
155. דף עה עמוד ג' הגהת הרש"ש.
156. דף עה עמוד ג' 18 שורות מהסוף.
157. דף עו הגהת הרש"ש שורה 2.
158. דף עו עמוד ב' 14 שורות מלמעלה.
159. דף עו עמוד ד' פרק ג'.
160. דף עז עמוד א' שורה 5 מלמעלה.
161. דף עז עמוד ב' פרק ד'.
162. דף עז עמוד ב' שורה 3 מהסוף.
163. דף עז עמוד ג' פרק ה'.
164. דף עז עמוד ד' באמצע.
165. דף עח עמוד א' פרק ו'.
166. דף עח עמוד א' ג' שורות מהסוף.