דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות
אוצרות חיים 4
אוצרות 3
   
אוצרות 2
אוצרות 1
שעורים 92-117 תוכן הענינים
תמונות להמחשה
שעורים על ספר "אוצרות חיים" מהרב יהונתן חן שליט"א
מחבר הספרים שני חיי ג' חלקים, עשירית האיפה ועוד.

~ציון השעורים הוא מספר אוצרות החיים הגדול עם ה"איפה שלמה", דפוס ישן~

בסוגריים ציון השעורים מן הספר הנלמד- פורמט קטן ספר כחול עם הגהות הרנ"ש והרמ"ז

דיסק מס' 7
Mp3

92. דף מ' עמוד ד' למטה פרק ב' (רמד)
93. דף מא עמוד א' שורה 6 מלמעלה: וצריך (רמה בסוף שורה 5)
94. דף מא עמוד ב' למעלה, שורה 2 דבור המתחיל: עוד (רמו למטה)
95. דף מא עמוד ד' 19 שורות מהסוף: והנה בז"ת (רמז 8 שורות מהסוף)
96. דף מא עמוד ג' פרק ג' (רמח)
97. דף מא עמוד ד' שורה 21 המתחילה: אמנם (רנ שורה 6)
98. דף מב עמוד א' שורה 2: והנה (רנא שורה 3)
99. דף מב עמוד א' פרק ד' (רנא)
100.דף מב עמוד א' שורה 5 מלמטה: אמנם (רנב 3 שורות מהסוף)
101.דף מב עמוד ב' פרק ה' (רנג)
102.דף מב עמוד ג' 15 שורות מלמעלה: נמצא (רנד 11 שורות מהסוף)
103.דף מג עמוד א' 8 שורות מלמעלה: ואחר (רנז 3 שורות מהסוף)
104.דף מג עמוד א' שורה 5 מהסוף: הנה (רנח 3 שורות מהסוף)


דיסק מס' 8
Mp3


105.דף מג עמוד ב' 15 שורות מלמעלה: ונמצא (רנט 9 שורות מסוף הדרוש)
106.דף מג עמוד ב' 13 שורות מלמטה: ואמנם (רס 6 שורות מלמעלה)
107.דף מג עמוד ד' דבור המתחיל: גם בזה (רסב 14 שורות מלמעלה)
108.דף מד עמוד א' למעלה: פרק ג' (רסג )
109.דף מד עמוד א' למטה, דבור המתחיל: והנה (רסד)
110.דף מד עמוד ב': פרק ד' (רסה)
111.דף מד עמוד ג' למעלה שורה 2: הכלל העולה (רסו שורה אחרונה)
112.דף מד עמוד ד' למטה, דבור המתחיל: ועתה (רסט למעלה)
113.דף מה עמוד א' באמצע 9 שורות מהסוף: ואמנם (ער שורה 5)
114.דף מה עמוד ב' : שער יעקב ולאה פרק א' (רעא)
115.דף מה עמוד ד' למטה 2 שורות מהסוף: וטעם שינוי (עדר 2 שורות מהסוף)
116.דף מו עמוד א' 11 שורות מלמעלה: והנה (ערה 9 שורות מהסוף)
117.דף מו עמוד ב' למטה 5 שורות מהסוף: ועוד (רעז דבור המתחיל ועוד)