דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות
אוצרות חיים 3
אוצרות 4
   
אוצרות 2
אוצרות 1
שעורים 67-90 תוכן העניינים:
תמונות להמחשה
שעורים על ספר "אוצרות חיים" מהרב יהונתן חן שליט"א
מחבר הספרים שני חיי ג' חלקים, עשירית האיפה ועוד.

~ציון השעורים הוא מספר אוצרות החיים הגדול עם ה"איפה שלמה", דפוס ישן~

בסוגריים ציון השעורים מן הספר הנלמד- פורמט קטן ספר כחול עם הגהות הרנ"ש והרמ"ז

דיסק מס' 5
Mp3


67. דף ל' 7 שורות למעלה משער אנ"ך. (קפז שורה 2)
68. דף ל' עמוד ג' דבור המתחיל: והנה.( קפח שורה 1)
69. דף לא עמוד ב': פרק ב'. (קצח)
70. דף לב עמוד א' שורה 1. (קצה שורה 3: והנה)
71. דף לב עמוד ג' שורה 1. (קצח שורה 3 מלמטה: והנה)
72. דף לב עמוד ד' שער לידת המוחין: פרק א'. (ר')
73. דף לג עמוד ג', פרק ב'. (רה )
74. דף לד עמוד ב' שורה 1. ( רז: ונמצא)
75. דף לד עמוד ד', שער המוחין פרק א'. (רי)
76. דף לה עמוד ג', פרק ב'. (ריד)
77. דף לה עמוד ד', שורה 4 . (רטז 12 שורות מלמטה: והנה)
78. דף לה עמוד ד', 11 שורות מלמטה: אמנם. (ריז 9 שורות מלמעלה)

דיסק מס' 6
Mp3

79. דף לו עמוד א' למטה פרק ג'. (ריט)
80. דף לו עמוד ג' דבור המתחיל: בחינה ב'. (רכא)
81. דף לז עמוד א' שורה 4: הבחינה. (רכד שורה 4)
82. דף לז עמוד ב' פרק ב'. ( רכה)
83. דף לז עמוד ג', פרק ג'. ( רכז)
84. דף לז עמוד ד', שורה 20: אמנם הם נכפפים. (רכז 2 שורות מלמטה)
85. דף לח עמוד ב' שורה 1: ועתה. (רל שורה 10)
86. דף לח עמוד ב' שער העבורים פרק א'. (רלא)
87. דף לט עמוד ב' פרק ב'. (רלד)
88. דף לט עמוד ג' שורה אחרונה: גם טעם ג'. (רלח שורה 13)
89. דף מ' עמוד ב' פרק ג'. (רמא)
90. דף מ' עמוד ג', שער המלכים פרק א'. (רמב)
91. דף מ' עמוד ד', שורה 21 המתחילה: חלקי נקודה. (רמג 3 שורות מלמטה: עוד שינוי)