דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות
אוצרות חיים 2
אוצרות 4
אוצרות 3
אוצרות 1
שעורים 41-66 תוכן הענינים:
תמונות להמחשה
שעורים על ספר "אוצרות חיים" מהרב יהונתן חן שליט"א
מחבר הספרים שני חיי ג' חלקים, עשירית האיפה ועוד.

~ציון השעורים הוא מספר אוצרות החיים הגדול עם ה"איפה שלמה", דפוס ישן~

בסוגריים ציון השעורים מן הספר הנלמד- פורמט קטן ספר כחול עם הגהות הרנ"ש והרמ"ז

דיסק מס' 3
Mp3


41. דף כ' עמ' ג' למטה פרק ד': ואחר שביארנו. (קכט)
42. דף כ עמ' ד' ג' שורות מהסוף, והנה הסימן (קל שורה אחרונה)
43. דף כא הבחינה הב'. (קלב)
44. דף כא עמ' ב' 6 שורות מסוף: ועתה צריך (קלג שורה 8 מהסוף)
45. דף כא עמ' ד שורה 5 : והנה (קלה שורה 3 מלמטה)
46. דף כב עמ' א', 11 שורות מלמטה: וכפי הספק (קלז שורה 8)
47. דף כב עמ' ג' למטה: והשבעה תחתונות דעתיק (קלט בסוף)
49. דף כד עמ' א' שורה 4: לכן אין בו(קמז שורה 2 מהסוף)
48. דף כג עמ' ג' בסוף :ועוד לקח אבא(קמו שורה 9 מהסוף)
50. דף כד פרק ב': ועתה (קנ)
51. דף כד עמ' ד' שורה ג' :וכבר נודע, (קנב 3 שורות מהסוף)
52. דף כה ה א' שורה 4: והנה עתה (קנג 6 שורות מהסוף)
53. דף כה עמ' א' שורה 12 : והענין הוא (קנו שורה 10

דיסק מס' 4
Mp3

54. דף כה עמ' ד' שער זו"ן (קנט)
55. דף כו עמ' א' למעלה שורה 1: שתיקון כל
(קנח שורה אחרונה)
56. דף כו עמ' א' שורה 10:ואחר שינק (קנט שורה 7)
57. דף כו עמ' ג' שורה 4: ושלשה פרקים (קסב למעלה)
58. דף כו עמ' ד' שורה 4: גם עתיק(קסה שורה 1)
59. דף כז עמ' ב' שורה 8 ניתוסף שם
(קסז 6 שורות מהסוף)
60. דף כז עמ' ד': והנה נודע (קסט)
61. דף כח עמ' א': ודע (קע)
62. דף כח עמ' ב' שורה 7: ואמנם (קעא ד' שורות מהסוף)
63. דף כח עמ' ג': פרק ג' (קעה)
64. דף כט עמ' א' 13 שורות מהסוף: אבל הענין
(קעח שורה 11 מהסוף)
65. דף כט עמ' ג', שורה 8 מהסוף: ואם תאמר
(קפא שורה 7)
66. דף כט עמ' ד': וכבר ידעת (קפד למעלה)