דיסקיםאתר קבלה אחת-שעורי שמע-שעורי וידאו-ספרים 03-9333530 www.kabbalah-one.com
חזרה לדף הבית---ספרים---דיסקים---הורדות---זמני השעורים---צור קשר ---אודות
אוצרות חיים 1
אוצרות 4
אוצרות 3
אוצרות 2
שעורים 1-40 תוכן הענינים:
תמונות להמחשה
שעורים על ספר "אוצרות חיים" מהרב יהונתן חן שליט"א
מחבר הספרים שני חיי ג' חלקים, עשירית האיפה ועוד.

~ציון השעורים הוא מספר אוצרות החיים הגדול עם ה"איפה שלמה", דפוס ישן~

בסוגריים ציון השעורים מן הספר הנלמד- פורמט קטן ספר כחול עם הגהות הרנ"ש והרמ"ז

דיסק מס' 1
Mp3


1. דף א' עמוד א' הקדמה.
2. דף א' עמוד א' שורה 6 המתחילה: ממנו- ואז צמצם עצמו.
3. דף א' עמוד א' שורה 27 המתחילה: היה-והנה האור הזה.
4. דף א' עמוד ב' דבור המתחיל: ונבאר (שער טנת"א).
5. דף א' עמוד ג' דבור המתחיל: דע.
6. דף דף ב' עמוד א' (פרק ב') דבור המתחיל: ואח"כ.
7. דף ב' עמוד ב' (שער עקודים) : פרק א'.
8. דף ג' עמוד ב' דבור המתחיל:והנה.
9. דף דף ג' עמוד ג' דבור המתחיל- ונלע"ד.
10. דף ג' סוף עמוד ד' דבור המתחיל והנה כאן וכו'.
11. דף ד' עמוד ב' דבור המתחיל והנה.
12. דף דף ד' סוף עמוד ד' ודע כי וכו' (ב' שורות מהסוף).
13. דף ה' עמוד ב' שורה 19 המתחילה ובאלו הנקודות.
14. דף ה' עמוד ד' דבור המתחיל והנה.
15. דף ו' עמוד ב' דבור המתחיל אמנם האור וכו'.
16. דף ו' עמוד ד' דבור המתחיל והנה זהו וכו'.
17. דף ז' עמוד ג' שורה 2 המתחילה אור הז"ת.
18. דף ח' עמוד א' פרק ד'.
19. דף ח' עמוד ג' פרק ה'.

דיסק מס' 2
Mp3

20. דף ט' עמוד א' שורה 22 המתחילה בחי' וכו'- וכבר ידעת.
21. דף ט' סוף עמוד ב' שורה המתחילה כי ס"ת- וכבר נודע.
22. דף י' עמוד ב' דבור המתחיל והנה.
23. דף י' סוף עמוד ד' פרק ח'.
24. דף יא עמוד ב' שורה 13 המתחילה: וימת- אמנם אחורי.
25. דף יב עמוד א' שורה 7 המתחילה: והנה במיתת ז"א.
26. דף יב עמוד ד': פרק ט'.
27. דף יד עמוד א' דבור המתחיל: והתשובה.
28. דף יד סוף עמוד ב' דבור המתחיל: ועתה.
29. דף יד סוף עמוד ד': פרק י'.
30. דף טו עמוד ד': פרק א'.
31. דף טז תחילת עמוד ג' שורה 1 המתחילה: עד-ותחילה נתקן.
32. דף יז עמוד א' שורה 15 המתחילה: האור- והנה כאשר.
33. דף יז עמוד ג' דבור המתחיל: והענין.
34. דף יח עמוד ד' דבור המתחיל: והנה.
35. דף יח עמוד ד' דבור המתחיל: והנה.
36. דף יח עמוד ד' שורה ח' המתחילה: מן הת"ת –ואבא הוא חכמה.
37. דף יט עמוד א' ד"ה ולכן, שורה : שהוא העליון -ולכן אמר דלא (אות ז' בהגהה) .
38. דף יט עמוד ב' דבור המתחיל: ואמנם , שורה ג' המתחילה של - ונלע"ד חיים.
39. דף כ' עמוד א': פרק ג'.
40. דף כ' עמוד ב' שורה 14 המתחילה ה' ראשונות- או אם נאמר באופן.

להלן עשיתי טבלה להשוואה בין רוב הספרים של אוצרות חיים, להורדת הטבלה תלחצו על התמונה